Kontaktné informácie

Penzión Rysy

Športová 25

05952 Veľká Lomnica

SLOVAKIA

Mob.: +421 911 09 77 88

  e-mail: recepcia@penzionrysy.sk

-------------------------

Prevádzkovateľ:

F-PARTNER, s.r.o.
Sídlo: Šafárikova 32, 080 01 Prešov
IČO: 36474011

Zapísaný v OR Okresného súdu Prešov
Odd.: Sro, Vl.č.: 12917/P
Zástupca prevádzkovateľa:
Ing. Ľubica Fecková
+421 911 097 788